Stare zdjęcia Muranowa

Stare zdjęcia Muranowa - historycznego obszaru Miejskiego Systemu Informacji. Obszar ten znajduje się w dzielnicach Wola i Śródmieście. W czasie trwania II wojny światowej większa część Muranowa została włączona do getta warszawskiego.

Po przegranym powstaniu warszawskim niemal cały Muranów został zrównany z ziemią. Z tego względu obiekty, które niegdyś znajdowały się na terenie Muranowa, można oglądać tylko na starych zdjęciach. Do dziś zostały nieliczne budynki, w tym kościół św. Augustyna przy ul. Nowolipki.