Stare zdjęcia ulic

Stare zdjęcia ulic różnych miejscowości. Ulice zarówno nieistniejące jak i te, które przetrwały do dziś zmiany rozwojowe miast, wojny i inne wydarzenia historyczne.

Stare zdjęcia ulic pozwalają cofnąć się w czasie i poczuć charakter miast, zobaczyć życie codzienne, komunikację miejską, stare samochody i witryny sklepowe.